Wednesday, October 2, 2013

Sebarkan salam di antaramu
Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda,  

"Yang mengendarai kendaraan hendaklah mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki,
yang berjalan kaki hendaklah mengucapkan salam kepada yang duduk, 
yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, 
dan yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. 
Keutamaan orang yang lebih dahulu mengucapkan salam adalah sangat besar."
 
Dari Umamah ra., la berkata bahwa ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah saw., 

"Ya Rasul, di antara dua orang yang bertemu, manakah yang lebih dahulu mengucapkan salam?" 
Rasul menjawab, "Yang lebih mencintai Allah swt." 
 
Dari Abdullah bin Mas'ud ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda,

"'As-salam' adalah salah satu dari asma Allah yang diletakkan di bumi, maka sebarkan salam di antara kamu." (HR. Bukhari) 

Di antara taujih Khalifah Umar bin Khathab ra. adalah, 

"Tiga hal yang dapat membuat kecintaan saudaramu terhadapmu menjadi tulus (hanya karena Allah) ialah,

- lebih dahulu mengucapkan salam,

-  memanggilnya dengan panggilan yang ia sukai,

- dan memberikan tempat duduk dalam satu majlis." 

"Menjadi tulus" adalah sebuah ucapan indah yang dapat membersihkan rasa cinta dari tujuan duniawi.

bagaimana menyentuh hati:Abbas as-sisi
Rawang, selangor. 


hibernate itu indah,
andai tahu mengurus diri.
silence is betrayal, 
kalau hibernate dengan goyang kaki.


 

No comments:

Post a Comment