Sunday, January 8, 2017

Sedih lagi

Hidup utk apa?
Mati menuju ke mana?

Fb dan insta berapa lama?
Hafalan alquran bagaimana?

Allah allah.

No comments:

Post a Comment